Beach Stroll

TERAPIA PAR


Zgłaszające się pary na ogół przeżywają kryzys bądź trwają w przedłużającym się konflikcie. Inne czują, że straciły coś, co było między nimi i chciałyby to odzyskać. Terapia może być punktem zwrotnym dającym możliwość lepszego zrozumienia siebie i partnera oraz tego co się dzieje w związku.

Sesje podczas terapii pary dają możliwość spotkania się, lepszego poznawania siebie, wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz usłyszenia i zrozumienia uczuć i potrzeb partnera.

Celem terapii par jest: zrozumienie przyczyny i natury konfliktu, pomoc w lepszym wzajemnym zrozumieniu, poprawa komunikacji oraz indywidualny rozwój partnerów, co powinno przyczynić się do bardziej świadomego bycia w związku bądź

 też wprowadzania zmian.


Terapia poprzedzona jest sesją konsultacyjną, na której terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami i ustala z parą cele pracy terapeutycznej i okres trwania psychoterapii.

Sesje terapeutyczne dla par odbywają się co tydzień bądź co dwa tygodnie i trwają 1 godzinę.

Koszt £50