Family at a Beach

TERAPIA DZIECI I RODZIN


Rodzice i opiekunowie na ogół zgłaszają się na konsultację do psychologa,

gdy u dzieci występują niepokojące zachowania.

Mogą to być np. konflikty z bliskimi osobami, z rówieśnikami, problemy w nauce, trudności w adaptacji do nowych warunków, zachowania impulsywne i trudności w ich kontrolowaniu, zaburzenia odżywiania czy obniżony nastrój. U młodszych dzieci zdarzają się takie problemy jak lękliwość lub agresja, zaburzenia snu i jedzenia, trudności w osiągnięciu kontroli nad czynnościami fizjologicznymi, czy też niezdolność do bawienia się.


Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice lub opiekunowie dziecka. Perspektywa widzenia niepokojących zachowań przez każdego z rodziców jest niezwykle ważna, stąd też dobrze jest, by na pierwszej sesji konsultacyjnej byli obydwoje rodzice.

Na kolejne spotkania rodzice przychodzą z dzieckiem bądź całą rodziną. Jest to ustalane wraz z terapeutą. Ilość spotkań z dzieckiem jest uzależniona od złożoności i natury problemu. Wstępne konsultacje mają na celu postawienie diagnozy psychologicznej oraz służą nawiązaniu kontaktu z dzieckiem. Po nich ponownie zapraszani są rodzice dziecka, by omówić zaobserwowane przez psychologa obserwacje dotyczące diagnozy problemów i wspólnie wybrać najlepszą formę pomocy dziecku i jego rodzinie.

Od funkcjonowania związku zależy atmosfera w całej rodzinie, stąd też może się zdarzyć, że aby pomóc dziecku warto jest najpierw poukładać różne sprawy pomiędzy rodzicami jako parą.

W takiej sytuacji zalecana jest terapia par.


Sesje trwają 1 godzinę. Koszt £50