Girl by the Lake

TERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna to cykl spotkań z psychoterapeutą,  pozwalających poznać istotę problemu.
Psychoterapię indywidualną poleca się osobom, które zmagają się z przygnębieniem, depresją, stresem, lękami, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami snu, trudnościami w relacji z innymi ludźmi czy cierpiącym z powodu utraty bliskiej osoby.

Powodem zgłoszenia może być również przeżywany kryzys wartości, trudności w adaptacji, poczucie braku sensu życia, uczucie pustki, doświadczenie przemocy fizycznej czy psychicznej, pojawiające się ryzykowne zachowania, czy też potrzeba uporządkowania przeszłości.
Motywacją do poszukiwania pomocy psychologicznej może też być chęć lepszego poznania siebie, aby móc w pełni wykorzystać swój potencjał.


Psychoterapia poprzedzona jest konsultacją, w trakcie której terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami i ustala z klientem cele pracy terapeutycznej i okres trwania psychoterapii. Długość terapii zależy od zgłaszanego problemu i potrzeb klienta.

Sesje terapeutyczne odbywają się na ogół raz w  tygodniu, o stałych porach. 

 

Czas trwania sesji terapeutycznej to 50 minut.  Koszt £45