Engagement Ring

KONSULTACJE

Konsultacja wstępna to rozmowa, której celem jest głębsze zrozumienie sytuacji, będącej powodem szukania pomocy. Zebranie w bezpośredniej rozmowie najważniejszych informacji pozwala zdecydować, czy jest potrzebna pomoc, a jeśli tak, to jaka i w jakiej formie. Spotkanie kończy się wspólnym ustaleniem dalszego trybu postępowania. 


Konsultacja indywidualna trwa 50 min. Koszt £45

Konsultacja rodzinna i dla par trwa 90 minut. Koszt £60